Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole

Miroslava Čechová Novinky

Vážení žáci, s blížícím se termínem možných konzultací prezenční formou ve škole na Jílové a odloučených pracovištích vám zasíláme dokumenty, které souvisí s organizačním zabezpečením vzdělávacích aktivit zaměřených na přípravu k maturitní a závěrečné zkoušce.

Konzultace pro žáky jsou možné od 11. 5. 2020 pouze pro žáky končících ročníků maturitních tříd a tříd učebních oborů podle zvláštního rozpisu, který byl všem žáků i rodičům zaslán ve zprávě v programu EduPage.

Zároveň všichni žáci mají možnost doklasifikace, která bude probíhat individuálně a žáci se na termínu musí domluvit s vyučujícími daných předmětů v dostatečném předstihu a za dodržení hygienických a bezpečnostních předpisů. V době prezenční výuky formou konzultací zaměřených na přípravu k MZ a ZZ nebude možnost objednání stravy, proto si s sebou doneste svačinu, pití (kantýna bude zavřena).

Účast výše uvedených žáků je možná za podmínek blíže specifikovaných v dokumentu: https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2020/05/Informace-o-obnovení-osobní-přítomnosti-žáků-ve-škole.pdf

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, stáhni zde: https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2020/05/Čestné-prohlášení-o-neexistenci-příznaků-virového-infekčního-onemocnění.pdf

Žáci nižších ročníků nemají nadále umožněn přístup do školy. Respektujte toto nařízení, děkujeme.

Metodický pokyn MŠMT – ochrana zdraví https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2020/05/MŠMT_ochrana-zdraví.pdf

Miroslava Čechová a Jana Řezníčková