Enersol 2020

Miroslava Čechová Novinky

Letošní rok se budeme opět účastnit Enersolu –  mezinárodní soutěže o úsporách energií či vody, o obnovitelných zdrojích a úspoře emisí v dopravě.

Soutěž je zajímavá především okamžitým propojením teorie a praxe, seznámením se se zvolenou technologií v provozu, soutěžící má možnost si ji tzv. osahat, získat informace jak o teorii, tak i o přímém využití  přímo od odborníka, který technologii provozuje.

Práce je ve svém obsahu min.  7 stránkový text s obrázky především ze zařízení provozovaného v praxi, kde je kladen důraz na vlastní názor na danou technologii a její přínos pro životní prostředí

Motivace a seznámení žáků se soutěží jsme provedli vystavením loňských prací spolu s podmínkami soutěže v denním centru, navíc se žáci s nebližší odbornou specializací tj. skupina TZB třídy TD3. zúčastnila zahajovacího semináře na Masarykově střední škole v Letovicích.

V loňském roce jsme vyhráli pohár pro nejvíce zapojených účastníků z jedné školy, letos chceme postoupit do krajského kola i za pomocí tvorby modelu na 3D tiskárně.

Ing. Bohumil Kašpárek a žáci oboru TZB