Dotazníkové šetření pro rodiče žáků naší školy

SS Polytechnicka Jilova Novinky

Vážení rodiče,

naše škola kontinuálně pracuje na zlepšování podmínek pro žáky a snaží se vytvořit podmínky pro fungování partnerského vztahu s rodiči žáků. Rádi bychom vám dali prostor pro výběr takového typu spolupráce, který nejlépe vyhovuje potřebám a možnostem jak vašim, tak vašich dětí. Legislativní rámec vymezující vztahy mezi školou a rodiči a způsobu jejich vzájemné spolupráce udává spíše formální charakter. Rádi bychom byli méně formální a požádali vás o vyplnění dotazníku, který nám poskytne zpětnou vazbu a tím nám může pomoci najít místa, kde je co zlepšovat. Rádi bychom zdůraznili, že dotazník je zcela anonymní. Pokud na konci uvedete třídu a obor, do kterého vaše dítě chodí, pomůže nám to lépe zacílit na pozitiva i negativa. Anonymita zůstane zachována.

Odkaz na dotazník:

www.1url.cz/@jilova

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTf5uyxFsgdnEmzlEDAdAL-7DgOYoXIa1OBD_Rw97UTQjsxQ/viewform