DEN ZEMĚ – DEN ČINU

SS Polytechnicka Jilova Novinky

V souladu s celoročním plánem práce školy, plánem činnosti celostátního projektu M.R.K.E.V., se žáci ze třídy MSS2., zúčastní ve středu 2. května 2018 každoročních aktivit v rámci Dne Země – Dne činu.

Cíl akce:                zvelebování venkovního prostředí školního dvora a vnějších veřejných prostranství, přiléhajících k pozemkům školy Jílová 36g,