Diskuze na téma odpady

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

První ročníky učebních oborů podlahářů a montérů suchých staveb se staly účastníky diskuzního bloku, který si pro ně připravily vyučující ekologie a občanské nauky. Žákům byla představena problematika nakládání s odpady, které každý z nás produkuje. Cílem bylo aby si žáci uvědomili, že nesou osobní odpovědnost za své spotřebitelské chování, osvojili si nové poznatky a návyky směřující k předcházení vzniku odpadů a aktivně přemýšleli o způsobu života šetrného k životnímu prostředí. 

Smutným faktem je, že pro většinu zúčastněných žáků není toto téma, o kterém by vůbec kdy přemýšleli nebo měli potřebu se nějak podílet na ochraně životního prostředí. Věříme, že soustavnou prací s mladým lidmi se nám podaří poukázat na potřebu ochrany naší Země a probudit v žácích potřebu se na ní podílet. 

Mgr. Ing. Anna Ješetová a Bc. Tereza Bulinová