Adaptační kurzy

Miroslava Čechová Novinky

Adaptační kurzy neboli adapťáky se staly nedílnou součástí počátku školního roku. Jejich tradice je stará již více než jedno desetiletí. Zpočátku měly podobu adaptačních pobytů. Ty byly dvoudenní a konaly se vždy před samotným začátkem školního roku tak, aby se žáci navzájem poznali a dokázali se také zorientovat v novém prostředí.

I do jejich organizace zasáhla pandemie koronaviru, kdy se z adaptačních pobytů stal adaptační kurz, tentokráte jednodenní. Po letošních adapťácích, které proběhly v pěti cyklech od 15. do 22. září, se ukázala jedna pozitivní věc, kterou jednodenní kurz přinesl. A tím je bezesporu účast všech žáků třídy, kteří se již navzájem trochu znají, ale potřebují si informace o ostatních ještě doplnit. K tomu pak přispěje bohatý program, jehož se několika hodinách všichni žáci jednotlivých tříd zúčastní. Při předchozích adaptačních pobytech tomu tak nebývalo. Žáci se viděli poprvé v životě, a tak jejich seznamování probíhalo zpočátku velmi rozpačitě. Navíc se velmi často neúčastnili všichni žáci a celá třída se pak sešla vždy až prvního září. Zažil jsem sám jako třídní obě varianty, takže mohu srovnávat.

Letošní adaptační jednodenní kurz posloužil nejen k poznání žáků, ale také jejich třídních učitelů. Po úvodních seznamovacích aktivitách dostaly prostor různé hry opět s cílem lépe se poznat.

Poté se žáci přemístili z budovy školy do jejich venkovních prostor, kde následovaly sportovní soutěže. Po obědě pak přišli ke slovu zástupci Školního parlamentu, kteří žáky seznámili s jeho činností. Závěr celého jednodenního pobytu patřil opět společným hrám.

Adaptační kurzy se vydařily a žákům přinesly kromě poznání ostatních spolužáků i možnost lépe poznat své třídní učitele i prostředí školy.

Poděkování za jejich organizaci pak patří především Mgr. Mileně Buškové i Mgr. Daně Petrové, které seznamovací kurzy vedly i třídním učitelům, kteří jim byli nápomocni.                  

Mgr. Vítězslav Hulák