180903 PaZ Opravné závěrečné zkoušky – harmonogram září 2018 – NA NET

SS Polytechnicka Jilova