Výsledky přijímacího řízení

Jan Studýnka Nezařazené, Úřední deska

Výsledky zveřejněny dne 22. 4. 2020.

Zápisový lístek zašlete obratem (týká se pouze tříletých a čtyřletých oborů)!

Tříleté učební obory

Zkrácené studium – denní

Zkrácené studium – dálkové