Výsledky II. kola přijímacího řízení

Jan Studýnka Aktuální informace, Nezařazené, Úřední deska

Výsledky zveřejněny dne 22. 5. 2023.

Zápisový lístek odevzdejte nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, to je do 5.6.2023.

Nezapomeňte na zápisovém lístku uvést obor, který chce uchazeč studovat, zápisový lístek je třeba podepsat jak uchazečem, tak zákonným zástupcem.

Čtyřleté maturitní studium

Informace pro zájemce o ubytování

Upozorňujeme zájemce o ubytování v domově mládeže, že přihlášku k ubytování je nutné podat nejpozději do 31.5.2023. Přihlášku a další informace najdete v sekci domova mládeže.

Bližší informace k ubytování podá Mgr. Lenka Pokorná, tel. 601 57 60 41, mail pokorna@jilova.cz

Výsledky zveřejněny dne 22. 5. 2023.

Zápisový lístek odevzdejte nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, to je do 5. 6. 2023.

Tříleté učební obory

Zkrácené studium denní

Do zkráceného studia se zápisový lístek neodevzdává. Prosíme uchazeče, aby potvrdili nástup ke zkrácenému studiu na e-mail: necasova@jilova.cz

Informace pro zájemce o ubytování

Upozorňujeme zájemce o ubytování v domově mládeže, že přihlášku k ubytování je nutné podat nejpozději do 31. 5. 2023. Přihlášku a další informace najdete v sekci domova mládeže.

Bližší informace k ubytování podá Mgr. Lenka Pokorná, tel. 601 57 60 41, e-mail: pokorna@jilova.cz