Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Jan Studýnka Nezařazené

Rozhodnutí ředitele školy o výsledcích přijímacího řízení na SŠ Polytechnická, Brno. – 1. kolo přijímacího řízení 2024/25 bude zveřejněno 15. května 2024 v systému DiPSy pod Vámi přiděleným šestimístným registračním číslem bez nutnosti ověření identitou občana a na vstupu do budovy školy.

Uchazeč zadá ve veřejné části Dipsy své registrační číslo, přičemž mu bude následně zpřístupněn výsledek přijímacího řízení s odkazem na v systému nahraný PDF dokument.