ústní zkouška obor MIEZ_29.5.2018

Miroslava Čechová