ústní zkouška obor MIEZ._31.5.2018 –

Miroslava Čechová