3. kolo přijímacích zkoušek pro šk. rok 2024/25

Jan Studýnka Nezařazené

Pro 3. kolo přijímacího řízení nabízíme tato volná místa:

Obor
Počet přijímaných žáků
Malíř a lakýrník
4
Montér suchých staveb – jednoletý zkrácený
5
Podlahář – jednoletý zkrácený
15

Kritéria pro přijetí

Přihlášky můžete podávat od 28. 6. 2024 a to pouze papírovou formou (tiskopis ke stažení)

Posledním dnem na podání přihlášky je 4. 7. 2024