Kontakty na zaměstnance školy


Hledáš konkrétního zaměstnance? Využij klávesovou zkratku CTRL+F a začni psát jeho jméno.

Pokud si nejsi přesně jistý, jak se zaměstnanec školy jmenuje, zkus to podle oddělení.

Vedení školy


Image

Ředitel školy


Ing. Bartoś Andrzej
Kabinet: C105
Telefon: 543 424 518
Email: bartos@jilova.cz


Image

Zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku


Ing. Čechová Miroslava, Ph.D.
Kabinet: C214
Telefon: 543 424 520
Email: cechova@jilova.cz


Image

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku


Ing. Pavlík Zdeněk 
Kabinet: C214
Telefon: 543 424 520
Email: pavlik@jilova.cz


Image

Zástupce ředitele pro praktickou výuku


Ing. Petr Veselý
Kabinet: C110
Telefon: 543 424 516
Email: vesely@jilova.cz


Image

Zástupkyně ředitele pro provozně ekonomický úsek, statutární zástupkyně


JUDr. Machalová Zuzana
Kabinet: C107
Telefon: 543 424 513
Email: machalova@jilova.cz


Image

Vedoucí vychovatelka


Mgr. Pokorná Lenka
Kabinet: D117a
Telefon: 543 424 517
Email: pokorna@jilova.cz


Image

Rekvalifikace, vzdělávání dospělých


Ing.  Langerová Irena
Kabinet: C121a
Telefon: 543 424 560
Email: langerova@jilova.cz


Image

Koordinátorka individuálního výcviku a správa odloučených pracovišť


Bc.  Losová Iva
Kabinet: C110
Telefon: 543 424 561, 543 424 516
Email: losova@jilova.czTeoretické vyučování


Image

Ing. Bohdálek VladimírKabinet: C122
Telefon: 543 424 528
Email: bohdalek@jilova.cz


Image

Mgr. Bojasová Marta


Kabinet: C207
Telefon: 543 424 538
Email: bojasova@jilova.cz


Image

PaedDr. Duchek Petr


Kabinet: C310
Telefon: 543 424 540
Email: duchek@jilova.cz


Image

RNDr. Fialová Dagmar


Kabinet: C407
Telefon: 543 424 534
Email: fialova@jilova.cz


Image

Ing. Herůfek Vladimír


Kabinet: C122
Telefon: 543 424 528
Email: herufek@jilova.cz


Image

Bc. Hlaváč Marek


Kabinet: C321
Telefon: 543 424 541
Email: hlavac@jilova.cz


Image

Bc. Honek Pavel


Kabinet: C411
Telefon: 543 424 546
Email: honek@jilova.cz


Image

Ing. Horáková Iveta


Kabinet: C406
Telefon: 543 424 544
Email: fialova@jilova.cz


Image

Ing. Hromková Dagmar


Kabinet: C321
Telefon: 543 424 541
Email: hromkova@jilova.cz


Image

Mgr. Hulák Vítězslav


Kabinet: C207
Telefon: 543 424 538
Email: hulak@jilova.cz


Image

Ing. Kašpárek Bohumil


Kabinet: C311
Telefon: 543 424 542
Email: kasparek@jilova.cz


Image

Mgr. Kiliánová Marcela


Kabinet: C122
Telefon: 543 424 528
Email: kilianova@jilova.cz


Image

Mgr. Kolmanová Vlastislava


Kabinet: C407
Telefon: 543 424 534
Email: kolmanova@jilova.cz


Image

Ing. Lupták Ladislav


Kabinet: C406
Telefon: 543 424 544
Email: luptak@jilova.cz


Image

Ing. Mazlová Yveta


Kabinet: C411
Telefon: 543 424 546
Email: mazlova@jilova.cz


Image

Mgr. Petra Studýnková


Kabinet: C321
Telefon: 543 424 541
Email: studynkova@jilova.cz


Image

Ing. Novosadová Alena


Kabinet: C307
Telefon: 543 424 543
Email: novosadova@jilova.cz


Image

Ing. Ohnoutek René


Kabinet: C310
Telefon: 543 424 540
Email: ohnoutek@jilova.cz


Image

Bc. Mgr. Onderková Jiřina


Kabinet: C321
Telefon: 543 424 541
Email: onderkova@jilova.cz


Image

RNDr. Orságová Jitka


Kabinet: C421
Telefon: 543 424 547
Email: orsagova@jilova.cz


Image

PhDr. Pavelková Blanka


Kabinet: C321
Telefon: 543 424 541
Email: pavelkova@jilova.cz


Image

Mgr. Peřinová Zdeňka


Kabinet: C421
Telefon: 543 424 547
Email: perinova@jilova.cz


Image

Mgr. Petr Tomáš


Kabinet: C130
Telefon: 543 424 530
Email: petr@jilova.cz


Image

Mgr. Petrová Dana


Kabinet: C216
Telefon: 543 424 533
Email: petrova@jilova.cz


Image

Mgr. Píška Michal


Kabinet: C132
Telefon: 543 424 599
Email: piska@jilova.cz


Image

Ing. Rosendorf Stanislav


Kabinet: C211
Telefon: 543 424 537
Email: rosendorf@jilova.cz


Image

Ing. Řezníčková Jana


Kabinet: C411
Telefon: 543 424 546
Email: reznickova@jilova.cz


Image

Mgr. Sečkářová Dana


Kabinet: C306
Telefon: 543 424 539
Email: petrova@jilova.cz


Image

Ing. Staněk Evžen


Kabinet: C306
Telefon: 543 424 539
Email: stanek@jilova.cz


Image

Ing. Strejčková Zita


Kabinet: C411
Telefon: 543 424 546
Email: strejckova@jilova.cz


Image

Studýnka Jan


Kabinet: C118
Telefon: 543 424 536
Email: studynka@jilova.cz


Image

Ing. Sýkorová Libuše


Kabinet: C307
Telefon: 543 424 543
Email: sykorova@jilova.cz


Image

Ing. Škarda Jiří


Kabinet: C211
Telefon: 543 424 537
Email: skarda@jilova.cz


Image

Ing. Topinková Renata


Kabinet: C307
Telefon: 543 424 543
Email: topinkova@jilova.cz


Image

Ing. Ušák Alexander


Kabinet: C306
Telefon: 543 424 539
Email: usak@jilova.cz


Image

PaedDr. Vašková Tamara


Kabinet: C207
Telefon: 543 424 538
Email: vaskova@jilova.cz


Image

Ing. Zatloukal Karel


Kabinet: C211
Telefon: 543 424 537
Email: zatloukal@jilova.cz


Image

Mgr. Zvěřina Pavel


Kabinet: C421
Telefon: 543 424 547
Email: zverina@jilova.cz


 


Praktické vyučování - pracoviště Jahodová 54


Image

Bc. Petrů Miroslav


Vedoucí odborného výcviku oborů Z, MSS, T, P, DV
Telefon: 543 424 590
Email: petru@jilova.cz


Image

Blaha Ondřej


UOV oboru podlahář
Telefon: 543 424 593
Email: blaha@jilova.cz


Image

Beneš Petr


UOV oboru zedník, MSS
Telefon: 543 424 595
Email: benes@jilova.cz


Image

Černý Jaroslav


UOV oboru truhlář
Telefon: 543 424 594
Email: cerny@jilova.cz


Image

Bc. Hulinský Pavel


UOV oboru truhlář
Telefon: 543 424 594
Email: hulinsky@jilova.cz


Image

Huspenina Jiří


UOV oboru truhlář
Telefon: 543 424 594
Email: huspenina@jilova.cz


Image

Pražák Petr


UOV oboru podlahář
Telefon: 543 424 593
Email: prazak@jilova.cz


Image

Rubíček Ladislav


UOV oboru zedník, MSS
Telefon: 543 424 595
Email: rubicek@jilova.cz


Image

Sedláček Lukáš


UOV oboru zedník, MSS
Telefon: 543 424 595
Email: sedlacek@jilova.cz


Image

Kožnar Jan


Údržba
Telefon: 543 424 592


Image

Schäfferová Jana


Správa dislokací, úklid
Telefon: 543 424 592
Email: schafferova@jilova.cz


 

Praktické vyučování - pracoviště Pražákova 51


Image

Bc. Štěpánek Jiří


VUOV oboru I, MIEZB, TZB
Telefon: 543 424 580
Email: stepanek@jilova.cz


Image

Mgr. Pekařík Vladimír


VUOV oboru I, svářečská škola
T
elefon: 543 424 580
Email: pekarik@jilova.cz


Image

Bartoň Karel


UOV obor instalatér
Telefon: 543 424 580
Email: barton@jilova.cz


Image

Borek Daniel


UOV obor instalatér
Telefon: 543 424 580
Email: borek@jilova.cz


Image

Bc. Fišer Radek


UOV obor MIEZ
Telefon: 543 424 580
Email: fiser@jilova.cz


Image

Charvát František


UOV oboru E, EZP, MIEZ, TZB
T
elefon: 543 424 580
Email: charvat@jilova.cz


Image

Jašek Josef


UOV obor MIEZ
Telefon: 543 424 580
Email: jasek@jilova.cz


Image

Koukal Lukáš


UOV oboru instalatér
Telefon: 543 424 580
Email: koukal@jilova.cz


Image

Kratochvíl Leopold


UOV oboru MIEZ, TZB
Telefon: 543 424 580
Email: lkratochvil@jilova.cz


Image

Mikuš Jiří


UOV oboru EZP
T
elefon: 543 424 580
Email: mikus@jilova.cz


Image

Saitl Radim


UOV obor instalatér
Telefon: 543 424 580
Email: saitl@jilova.cz


Image

Schmidt Karel


UOV oboru instalatér
Telefon: 543 424 580
Email: schmidt@jilova.cz


Image

Sláma Jiří


UOV oboru EZP
Telefon: 543 424 580
Email: slama@jilova.cz


Image

Šíp Roman


UOV oboru E, EZP, MIEZB, TZB
T
elefon: 543 424 580
Email: sip@jilova.cz


Image

Šmarda Lubomír


UOV obor instalatér
Telefon: 543 424 580
Email: smarda@jilova.cz


Image

Václavík Lukáš


UOV oboru instalatér
Telefon: 543 424 580
Email: vaclavik@jilova.cz


Image

Jelínková Dana


Úklid
Telefon: 543 424 581


Image

Pokorná Alena


Úklid
T
elefon: 543 424 581


 
 

Praktické vyučování - pracoviště Tučkova 2


Image

Mgr. Kratochvíl Josef


Vedoucí odloučeného pracoviště, VUOV oboru M, EZP, E
Telefon: 543 424 570
Email: kratochvil@jilova.cz


Image

Bc. Hrdlička Jiří


UOV oboru MIEZ
T
elefon: 543 424 580
Email: hrdlicka@jilova.cz


Image

Jakubec Josef


UOV oboru EZP a MIEZ
Telefon: 543 424 580
Email: jakubec@jilova.cz


Image

Plch Antonín


UOV oboru E, EZP
Telefon: 543 424 571
Email: plch@jilova.cz


Image

Bc. Trnka Daniel


UOV oboru E, EZP
Telefon: 543 424 573
Email: trnka@jilova.cz 


Image

Šimek Miloš


UOV oboru malíř
T
elefon: 543 424 573
Email: simek@jilova.cz


Image

Mgr. Šlezinger Kamil


UOV oboru EZP a MIEZ
Telefon: 543 424 571
Email: slezinger@jilova.cz


Image

Fildánová Kamila


Jídelna, úklid
Telefon: 543 424 572Dalši pedagogičtí zaměstnanci


Image

Mgr. Petrová Dana


Výchovná poradkyně
Kabinet: C216
Telefon: 543 424 533
Email: petrova@jilova.cz 


Image

Mgr. Procházka Pavel


Technolog svářečské školy
T
elefon: 543 424 582
Email: pprochazka@jilova.cz


 
 

Domov mládeže


Image

Mgr. Pokorná Lenka


Vedoucí vychovatel
Kabinet: D117a
Telefon: 543 424 517
Email: pokorna@jilova.cz 


Image

Mgr. Bušková Milena


Polyfunkční učebna, metodička prevence

Kabinet: C235
T
elefon: 543 424 535
Email: buskova@jilova.cz


Image

Bc. Kosevová Vladimíra


Vychovatelna - I. patro

Kabinet: D217
T
elefon: 543 424 551
Email: kosevova@jilova.cz


Image

Mgr. Štourač Ladislav


Vychovatelna - I. patro

Kabinet: D217
T
elefon: 543 424 551
Email: stourac@jilova.czImage

Veselá Dagmar


Recepce DM + VMV
Kabinet: D117
Telefon: 543 424 550
Email: vesela@jilova.cz 


 
 
 

Provozní oddělení


Image

Ing. Bartośová Kristýna


Vedoucí vychovatel
Kabinet: D117a
Telefon: 543 424 517
Email: pokorna@jilova.cz 


Image

Mgr. Bušková Milena


Polyfunkční učebna, metodička prevence

Kabinet: C235
T
elefon: 543 424 535
Email: buskova@jilova.cz


Image

PaedDr. Waloszková Věra


Vychovatelna - I. patro

Kabinet: D217
T
elefon: 543 424 551
Email: kosevova@jilova.cz


Image

Kračmár Mojmír


Vychovatelna - I. patro

Kabinet: D217
T
elefon: 543 424 551
Email: stourac@jilova.cz