Zahajovací Informační schůzky pro rodiče a žáky prvních ročníků konané dne 31. 8. 2021

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Informační schůzky 31. 8. 2021 od 15:00 hod.

Rozpis tříd na informační schůzky – 1. skupina

Informační schůzky 31. 8. 2021 od 16:30 hod.

Rozpis tříd na informační schůzky – 2. skupina

Všechny osoby musí mít po celou dobu pobytu v prostorách budovy školy nasazený respirátor, včetně učeben. Přikládáme plánek vstupů do budovy, stáhněte si ho ZDE. Jednotlivé vstupy jsou barevně rozlišeny:

VSTUP „A“ – žlutě: přes recepci a vnitřním schodištěm do 1. patra (auly A201, A202 a A203). Na plánku je trasa zvýrazněna žlutě pro třídy ZM1., Mss1., I1.A a MIEZ1. Stanoviště č. 1 pro výběr členského příspěvku do asociace je umístěno v přízemí u kantýny.

VSTUP „B“ – zeleně: přes recepci a dvůr, kolem výtahu v přízemí (C123 a C120). Na plánku je trasa zvýrazněna zeleně pro třídy T1.A, T1.B a TZB1.
Stanoviště č. 2 pro výběr členského příspěvku do asociace je umístěno v přízemí u učebny C123.

VSTUP „C“ – oranžově: přes recepci a hřiště kolem ředitelny, zadním schodištěm do 1. patra (zasedací místnost a C223). Na plánku je trasa zvýrazněna oranžově pro třídy P1., Ezp1., I1.B a DV1. Stanoviště č. 3 pro výběr členského příspěvku do asociace je umístěno na chodbě v 1. patře.

Žádáme všechny rodiče, aby z důvodu epidemiologické situace omezili počet rodinných příslušníků (žák + rodič).

Parkování je možné v areálu školy na hřišti.

Těšíme se na Vás:-)