Výsledkový portál žáka již spuštěn

Miroslava Čechová Důležité!

Nezapomeňte se registrovat ve výsledkovém portálu žáka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) pro zasílání dokumentace k MZ 2019. Zároveň nezapomeňte udělit souhlas se zasíláním výsledků (pokud neudělíte, tak vám z důvodu ochrany osobních údajů CZVV nezašle výsledky – opravené DT, skeny).

Klikněte pro veškeré informace (jak se zaregistrovat, autentizační kód, udělení souhlasu apod.):

https://vpz.cermat.cz/Dokumenty/postup_odvolani_souhlasu.pdf

Přihlašování do systému CZVV – výsledkový portál žáka – odkaz

https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx