Praktická zkouška z OVC třídy MIEZ4. – odloučené pracoviště Pražákova

Miroslava Čechová Důležité!

Praktická zkouška pro třídu MIEZ4. se koná na odoučeném pracovišti Pražákova ve dnech 25. – 28. 5. 2020.

Sraz na pracovišti v 6:45 (zkouška začíná v 7:00). Žáci si s sebou donesou jídlo a pití. Nezapomeňte pracovní oděv a obuv a základní pracovní pomůcky, nářadí a pomůcky na psaní.

Rozpis všem byl zaslán na email, který jste uvedli do přihlášky k MZ, dále do zprávy v programu EduPage.

U vstupu odevzdáte čestné prohlášení https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2020/05/Čestné-prohlášení-o-neexistenci-příznaků-virového-infekčního-onemocnění.pdf

Miroslava Čechová, ZŘ TV