Mimořádné opatření z Ministerstva zdravotnictví

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Dle opatření Ministerstva zdravotnictví se od 11. 3. 2020 až do odvolání ruší výuka středních škol. Žáci jsou povinni sledovat web školy a Edupage, kde se dozví další informace. Zároveň vypracovávat zadané úkoly od vyučujících, projekty, apod. Je možné s vyučujícími konzultovat látku přes email, program EduPage, apod.

Připomínáme, že žáci nemají prázdniny, pouze je žákům znemožněna osobní účast na vzdělávání ve škole.

Strava od 11. 3. 2020 je centrálně zrušena, proto není potřeba činit další kroky.

odkaz na dokument: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/koronavirus-od-10032020

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?