Výsledky přijímacího řízení

Jan Studýnka Aktuální informace, Důležité!

Výsledky zveřejněny dne 19. 5. 2021.

Zápisový lístek odevzdejte nejpozději do 2. 6. 2021.

Do zkráceného studia se zápisový lístek neodevzdává!

Tříleté učební obory

Zkrácené studium denní

Zkrácené studium dálkové

Informace pro zájemce o ubytování

Upozorňujeme zájemce o ubytování v domově mládeže, že přihlášku k ubytování je nutné podat nejpozději do 4.6.2021. Přihlášku a další informace najdete v sekci domova mládeže.

Bližší informace k ubytování podá Mgr. Lenka Pokorná, tel. 601 57 60 41, mail pokorna@jilova.cz