Výsledky přijímacího řízení

Jan Studýnka Aktuální informace, Důležité!

Výsledky zveřejněny dne 19. 5. 2021.

Zápisový lístek odevzdejte nejpozději do 2. 6. 2021.

Obor Podnikání zápisový lístek neodevzdává!

Čtyřleté maturitní studium

Nástavbové maturitní studium

Informace pro zájemce o ubytování

Upozorňujeme zájemce o ubytování v domově mládeže, že přihlášku k ubytování je nutné podat nejpozději do 4.6.2021. Přihlášku a další informace najdete v sekci domova mládeže.

Bližší informace k ubytování podá Mgr. Lenka Pokorná, tel. 601 57 60 41, mail pokorna@jilova.cz