Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Jan Studýnka Aktuální informace, Důležité!

Výsledky zveřejněny dne 20. 5. 2022.

Zápisový lístek odevzdejte nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Čtyřleté maturitní studium

Informace pro zájemce o ubytování

Upozorňujeme zájemce o ubytování v domově mládeže, že přihlášku k ubytování je nutné podat nejpozději do 31.5.2022. Přihlášku a další informace najdete v sekci domova mládeže.

Bližší informace k ubytování podá Mgr. Lenka Pokorná, tel. 601 57 60 41, mail pokorna@jilova.cz