Největší hodnotou firmy jsou její zaměstnanci

Jan Studýnka Aktuální informace

Proměnlivá situace na trhu práce si žádá flexibilní a kvalifikované zaměstnance. Investice do vzdělávání bývá jedna z nejvyšších. Využijte projektu Úřadu práce ČR POVEZ II a získejte příspěvek na zaškolení potencionálních zaměstnanců, příspěvek na odborné vzdělávání stávajících zaměstnanců, refundaci mezd zaměstnanců za dobu, kterou stráví na školení.

Příspěvek je určený na:

  • úhradu až 85 % nákladů na vzděl. kurzy, odborná školení (15% spoluúčast žadatele),
  • ƒmzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance účastnícího se vzdělávání ve výši až 33 000 Kč měsíčně,ƒ
  • mzdové náklady i vzdělávací aktivity celkem ve výši až 500 000 Kč měsíčně.

Příklady školení:

  • Odborné kurzy
  • Zdokonalení nebo získání dovedností (např. práce s programem AutoCAD, SAP)ƒ
  • Získání např. svářečských osvědčení a dalšíchƒ
  • Profesní kvalifikace – osvědčení s celostátní platností (např. kvalifikaci tesař nebo zedník podle NSK).ƒ
  • Zaškolení zaměstnanců při zavádění nových technologií

V případě zájmu nás kontaktujte, rádi vám při zpracování žádosti pomůžeme.