Vzdělávání a daně

Jan Studýnka Aktuální informace

Víte, že si cenu za zkoušku Profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací můžete odečíst od základu daně?

  • Fyzická osoba může od základu daně ve zdaněném období odečíst úhradu za náklady na zkoušku profesní kvalifikace.
  • Odečíst je možné nezdanitelnou část základu daně až do výše 10 000 korun za rok.
  • U osob se zdravotním postižením lze odečíst až 13 000 Kč, v případě těžšího zdravotního postižení až 15 000 Kč.
  • Zkouška musí být součástí profesní kvalifikace zveřejněné v Národní soustavě kvalifikací.
  • Není možné odečíst náklady na přípravu na zkoušku (kurz dané profesní kvalifikace) nebo jiné další vzdělávání (např. zájmové kurzy, jazykové nebo rekvalifikační).
  • Základ daně si může snížit pouze poplatník, který je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.