Zahájeny domovní kvízy

Lenka Pokorná Domov mládeže

S novým školním rokem se na našem domově mládeže rozběhl další ročník domovních kvízů. Pro účastníky bude jedenkrát za dva měsíce připravena soutěžní prezentace, která prověří nejen jejich vědomosti, ale i logické myšlení. V prvním kole, kterého se zúčastnil hojný počet účastníků, se přítomní museli popasovat z otázkami z oblasti filmu, zeměpisu, sportu a zapojili své myšlení tak při řešení logických úloh. Výsledky byly více než vyrovnané! Kdo ovládne letošní ročník?