Výprava do obory Holedná

Lenka Pokorná Domov mládeže

Bylo pondělí, venku krásné počasí a na domově mládeže jsme se flákat nechtěli. Vydali jsme se proto na menší túru do brněnské obory Holedná. Na trase měřící zhruba čtyři kilometry jsme se nejen nadýchali čerstvého vzduchu, ale měli jsme tu čest se osobně setkat také s divokými prasaty (ta byla naštěstí v ohradě) a volně pobíhajícími stády daňků a jelenů. Cestou jsme si mohli vyzkoušet také naučné a poznávací hry, kterými jsou cesty v oboře osázeny. Na závěr trasy jsme se ještě zastavili u místní 35 metrů vysoké rozhledny, ze které se nám naskytly krásné výhledy na přehradu, Hády, výstaviště a další části Brna. Potom už jsme došli k nejbližší zastávce tramvaje a rozjeli se zpátky na intr, kde na nás čekala zasloužená odměna v podobě připravené večeře. Shodli jsme se, že se vycházka vydařila!