Vycházka do Kamenné kolonie

Lenka Pokorná Domov mládeže

Ve středu 2. září 2020 jsme se vydali s paní vychovatelkou Vašákovou poznávat okolí Domova mládeže, abychom neznali jen trasu „hlavák“ → „intr“. Poznali jsme ulice Jílovou, Celní, Vídeňskou a přilehlé obchody Albert, Lidl, papírnictví, nemocnice U Milosrdných bratří, květinářství, kavárny apod. Došli jsme až k mostu nad řekou Svratkou. Podél řeky Svratky jsme se dostali na ulici Kamennou. Viděli jsme tam zajímavou budovu, velice moderní MŠ a také starobylý hospic Sv. Alžběty. Nakonec jsme došli do cíle naší cesty – do Kamenné kolonie, což je bývalá osada dělníků z cihelny žida Khona, kteří si stavěli maličké příbytky bez vody, elektřiny, ze zbytků cihel a hlíny. V současné době je to malebná vesnička, ve které většinou žijí brněnští umělci či studenti, ale v plném komfortu. Vesnička uprostřed města má neobyčejné kouzlo a z vrcholku lomu nad Kamenkou je k vidění nádherný výhled na celé město Brno (netušil jsem, že nedaleko našeho internátu se něco takového může nacházet). Vycházka se nám líbila, už se neztratíme.

Lukáš Klementa, 1. ročník TZB