Staň se „rančerem“ a nauč se pečovat o koně!

Lenka Pokorná Domov mládeže

S největšími milovníky koní a také s odvážlivci z Domova mládeže jsem se zúčastnila odpoledního pobytu na Ranči „M“

v Králově Poli ,pod vedením paní učitelky Květoňové.

Seznámili jsme se s koníky všeho druhu, naučili jsme se o ně pečovat, osedlat je a také jsme se na nich projeli. 

Nakonec jsme je ustájili a rozloučili jsme se s nimi sladkou odměnou – jablky.

Na toto krásné odpoledne budeme dlouho vzpomínat !