Slavnostní večeře

Lenka Pokorná Domov mládeže

V úterý 18. prosince se celý domov mládeže sešel v jídelně školy na slavnostní večeři, které se účastnili všichni ubytovaní žáci, vychovatelé a také pan ředitel. Celý program byl zahájen úvodním slovem pana ředitele a vychovatelů, kteří také odměnili nejlepší žáky. Potom následoval kulturní program, během kterého jsme si vyslechli zpěv koled, hru na piano a trumpetu a zajímavosti o vánočních zvyklostech ve světě. V závěru setkání nás čekala samotná večeře – řízek s bramborovým salátem, cukrovím a ovocem. Za přípravu večeře bychom rádi poděkovali paní Halamkové a celé školní kuchyni. Celkově se nám večer moc líbil a vzbudil v nás náladu přicházejících Vánoc.