Seznamovací podvečer žáků prvního ročníku

Lenka Pokorná Domov mládeže

Dne 1. 9. 2022 se u nás na intru seznamovali žáci prvního ročníku, pro které bylo připraveno několik her.

V úvodní hře měli žáci za úkol utrhnout si několik čtverečků toaletního papíru (zhruba tolik, kolik denně spotřebují) a za každý čtvereček o sobě říct nějakou zajímavou informaci. Následně měli za úkol mezi sebou komunikovat a zjišťovat různé informace o ostatních. Například kdo má rád rybaření, rád hraje florbal, a podobně. Pro další hry se žáci rozdělili do pěti skupin po čtyřech lidech a měli za úkol zjišťovat různé informace o našem intru (kolik máme letos ubytovaných holek, kolik žáků má ve svém příjmení název ptáka…). V poslední hře potom žáci mezi sebou spolupracovali a vyráběli vesmírné plavidlo pro syrové vajíčko tak, aby přežilo pád z druhého patra.

Vítězná skupina se potom mohla těšit na sladkou odměnu, skupinku, která prohrála, naopak čekala odměna v podobě úklidu pomůcek z předchozích her. Celý podvečer se prvákům moc líbil a těší se na další akce našeho domova mládeže.

Pavel Kašpar, EZP1