Seznamka pro první ročníky

Lenka Pokorná Domov mládeže

Ve středu, 1. září, byl pro všechny prváky na domově mládeže připravený seznamovací večer. Celkem se nás na něm sešlo přes třicet. Během večera jsme si zahráli několik her, během kterých jsme se o sobě něco dozvěděli (například odkud jsme, co rádi děláme ve volném čase, …) a vzájemně jsme se poznali. Během her jsme se taky pohybovali po celém domově mládeže, takže jsme i poznali, ve kterém patře co najdeme. Nejvíce se nám líbila hra, při které jsme ve skupinkách museli spolupracovat, abychom vytvořili vesmírné plavidlo pro vajíčko, které jsme potom vypouštěli z okna na „oběžnou dráhu“. Děkujeme našim vychovatelům, že pro nás podobné akce připravují.

Christo Doležal, Vlastmil Pikner – EZP1