Procházka o poznávání města Brna (I.)

Lenka Pokorná Domov mládeže

Ve čtvrtek 7. října vše začalo úvodním proslovem naší vychovatelky paní Vašákové, která nás po celou tu dobu provázela městem.

Dopravili jsme se na Šilingrovo náměstí, dále jsme procházeli Denisovy sady, původně Park Františkov, které jsou městským parkem na okraji brněnského katastrálního území Města Brna. Rozkládají se na svahu kopce Petrova mezi zachovaným úsekem původních městských hradeb a silniční komunikací v Husově ulici. Zde se také nachází Obelisk, který byl v parku roku 1818 slavnostně vztyčen jako poděkování za konec válečných útrap a vítězstvím nad Napoleonem. Má tvar čtyřbokého jehlanu a každý roh stráží čtveřice pozlacených lvů. Při spatření Obelisku jsme poznali, že je momentálně v rekonstrukci. Dále nás cesta s nádherným výhledem až na Pálavu vedla ke Katedrále svatého Petra a Pavla. Ta je nepřehlédnutelnou dominantou města a  tyčí se na kopci zvaném Petrov. Katedrála prošla jednou gotickou a dvěma barokními přestavbami, typické dvě věže architekta Augusta Kirsteina jsou výsledkem neogotizující přestavby z roku 1909.

Pak jsme se přemístili na Starou radnici, která je nejstarší světskou stavbou v Brně. Od poloviny 13. století do roku 1935 sloužila  jako sídlo městské správy. Autorem portálu Staré radnice  je Anton Pilgram. Po levé a pravé straně portálu se nachází sochy dvou zbrojnošů, jejichž štíty nesou znak města Brna. Výše jsou umístěny další dvě postavy –  městských radních. Celou kompozici završuje socha ženské postavy představující alegorii spravedlnosti z roku 1660. Portál je známý díky své legendární pokroucené věžičce. Vypráví se o tom, že mistr Pilgram nedostal za svoji práci slíbenou odměnu, a proto naschvál ohnul prostřední Fiálu portálu. Dále se do areálu Staré radnice vstupuje klenutým průchodem. V průchodu jsou umístěny další dvě připomínky známých legend – loukoťové kolo a krokodýl – neboli brněnský drak. V rámci prohlídky areálu jsme viděli Křišťálový sál, Freskový sál, Klenotnici s nejstarším dřevěným stropem a  také jsme vystoupali na věž Staré radnice, která je vysoká 62,66 metrů a vede na ni 173 schodů. Jen co jsme stoupli na poslední schod,  nemohli jsme uvěřit, co náš zrak spatřil –  výhled na celé noční město Brno! Odtud jsme si pořídili každý na památku několik krásných fotek.

Byli jsme z procházky mile překvapeni a vzali si zní spoustu poučných informací do dalších let našeho života a studia v Brně.

Jan Přibyla, MIEZ1