Poznávej město Brno I.

Lenka Pokorná Domov mládeže

První říjnová „poznávačka“ s BRNEM  pod vedením paní vychovatelky Vašákové nás, žáky z 1.ročníků, zavedla do historického centra Brna.

Trasa od Šilingrova náměstí vedla do Denisových sadů, k chrámu sv. Petra a Pavla, kde jsme měli možnost krátce vyslechnout sváteční mši, jako vzpomínku na posledního českého krále a markraběte moravského KARLA I. . Dále následovalo kolem uličky Václava Havla náměstí na Zelném trhu, s jeho dominantami jako je  – kašna Parnas, divadlo Redut a Divadlo Husa na provázku, morový sloup, Moravské zemské muzeum. Celou procházku jsme zakončili na věži nejstarší světské budovy ze 13.století – Staré radnici. Z vycházky jsme si odnesli nejen dějepisné vědomosti o městě Brně, v kterém teď pár roků budeme žít, ale i krásné pohledy z věže na Brno a pár pěkných fotek na památku.

Těšíme se na „poznávačku“ II.