Opékání na Červeném kopci

Lenka Pokorná Domov mládeže

Původní deštivá předpověď počasí se díky našemu usilovnému modlení nenaplnila a nic nám proto nebránilo za svitu podvečerního sluníčka vyrazit opékat na Červený kopec.

Tam se totiž nachází louka s ohništěm a výhledem na město Brno. Jako správná parta jsme si rozdělili úkoly – někdo připravil dříví, jiní ohniště, další se věnovali obstarání opékacích klacíků, nebo přípravě buřtů.

Během pobytu na Červeném kopci jsme nejen poseděli u táboráku s párky, ale měli si i možnost zazpívat v doprovodu kytary, zaházet si s fresbee, nebo zahrát badminton. S příchodem večerních hodin jsme se potom navrátili zpět na domov mládeže.