Jak jsme se seznamovali

Lenka Pokorná Domov mládeže

V průběhu minulého týdne se postupně sešly všechny tři výchovné skupiny nahoře v Akvárku s panem vychovatelem Tomášem Hlaváčkem. Ten si pro nás připravil několik her, díky kterým jsme se měli všichni ve skupinách navzájem poznat. Nejprve jsme říkali vlastnosti, které začínají na stejné písmeno jako naše jméno a poté jsme je po sobě opakovali (např. tvořivý Tomáš). Další hra se skládala z papíru s několika otázkami např. „Kdo byl v Itálii?“ a my jsme museli hledat někoho, koho v Itálii byl. Ten se nám musel podepsat. Nakonec nám pan vychovatel kladl otázky, na které jsme odpovídali tak, jak si myslíme, že odpoví většina. Jsem rád, že jsem poznal jména nových studentů, a dokonce si i některá zapamatoval (a to je u mě vážně úspěch). Celkově tento podvečer hodnotím velmi příjemně a přínosně.

Jakub Starý