Slunovracení 2021

Jiří Jurda Žákovský parlament

Slunovracení, které se konalo dne 23. 9. 2021 se opravdu vydařilo. Přijela firma Gröhe, se kterou jsme dokonce otevřeli novou učebnu, kterou vybudovali a vybavili. Důležitou roli také hráli naše hostesky, které se postaraly o pohoštění hostů a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na SŠ Charbulova, která si pro nás nachystala také nějaké pohoštění z jejich kuchyně. Program, kde si prváci mezi …

Vyhlášení soutěže ,,Tak neváhej a toč!“

Jiří Jurda Žákovský parlament

Milí studenti, žáci a učitelé, dne 30.6. se konalo u nás na Jílové v zasedací místnosti vyhlášení soutěže ,,Tak neváhej a toč!“. Soutěže se účastnily čtyři třídy. První místo získala společně s poukazem na 5 000 korun, třída MIEZ1. Druhé místo a poukaz na 3 000 korun získala třída Pod1. Třetí místo si ukousla pro sebe třída MP2 i s poukazem na 2 000 …

Soutěž Bezpečně v kyberprostoru

Jiří Jurda Žákovský parlament

V letošním školním roce se Timon Král a Jiří Adam Houzar ze školního parlamentu zúčastnili soutěže Bezpečně v kyberprostoru a oba se umístili na předních příčkách. Timon se umístil na druhém místě a Jiří Adam se umístil na třetím místě, oba v kategorii reklamní plakát. Vyhlášení a předání cen proběhlo na naší škole 18. 6. 2021 za účasti zástupců Krajského ředitelství …

Přání učitelům

Jiří Jurda Žákovský parlament

Žákovský parlament přeje všem milým učitelkám a učitelům k jejich mezinárodnímu dni jen to nejlepší. Děkujeme za Vaši obětavou práci při distanční výuce a přejeme Vám „pevné nervy“ na následující tři měsíce. Těšíme se na brzké setkávání opět ve škole 🙂 Přeje váš ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT.

Mezinárodní příležitost pro mládež

Jiří Jurda Žákovský parlament

Dva zástupci Žákovské parlament Jílová se účastnili zajímavého on-line semináře s názvem Mezinárodní příležitost pro mládež. Naši žáci Vám níže přinášejí shrnutí z této akce. Nedím Pršeš – TD3 Přednáška o mezinárodní příležitosti pro mládež zahájila regionální koordinátorka Euro centra Brno Nikola Pavlučková ve spolupráci s Domem mezinárodní spolupráce. Byla zde přítomná Johana Jožková za Dům mezinárodní spolupráce, která všem …

Soutěž… Tak neváhej a toč!!!

Jiří Jurda Žákovský parlament

Představujeme Vám unikátní soutěž, do které se mohou zapojit třídní kolektivy, které mohou vyhrát pro svoji třídu zajímavé ceny. Chcete vědět o co půjde? Paráda, tak se na to podíváme… Žákovský parlament Střední polytechnické školy Brno, Jílová si pro Vás připravil soutěž o poukazy na společné (třídní) aktivity ve vysoké hodnotě: místo 5 000 Kč místo 3 000 Kč místo …

Žákovský parlament je tu stále pro Vás!

Miroslava Čechová Novinky, Žákovský parlament

Ahoj, dáváme všem Jílovákům na vědomí, že ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT pro vás pracuje i v této nelehké době! Připravujeme využití vzdálené pomoci s aplikacemi EduPage a MS Teams s návody pro jejich použití a nejen to! Poskytneme například návod k tomu, jak snadno pomocí mobilního telefonu scanovat a předávat tak vámi vytvořené úkoly vyučujícím. Máme toho pro vás nachystáno ještě hodně. O všech novinkách budete  touto …

Zasedání parlamentů SŠP Brno, Jílová a Střední školy grafické Brno

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Dne 17. 9. 2020 se uskutečnilo společné zasedání parlamentů v prostorách SŠP Brno, Jílová s členy školního parlamentu a žáky ze SŠ grafické Brno. Akce byla zahájena uvítáním SŠ grafické Brno Mgr. Lenkou Pokornou, po kterém proběhlo seznámení s jednotlivými účastníky tohoto zasedání a stručné představení jejich dovedností a přínosů pro školní parlament. Po seznámení byla na programu prezentace, kterou …

Seminář o právech dětí

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Dne 02. 03. 2020 se vybraní členové žákovské rady uchýlili skrze železniční dopravu z Hlavního nádraží města Brna do Poslanecké sněmovny, na ulici Sněmovní, v hlavním městě Praha. Účastnili se semináře, který byl na téma plnění Úmluvy o právech dětí v České republice. Obsahem semináře bylo seznámení veřejnosti s problematikou chování prostředí, ve kterém se děti během svého života nacházejí, kroky a vydané zákony, …

Krajské setkání parlamentů

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Dne 27. 11. 2019 se naše žákovská rada podílela na organizaci akce pořádané Krajským parlamentem dětí a mládeže Jihomoravského kraje, kde se všichni zúčastnění dozvěděli o možnostech spolupráce, které by mohli na svých školách používat. Začátek akce probíhal v šatnách, kde se po rychlém a organizovaném odbavení pokračovalo do prvního patra. Tam na školy čekaly připravené workshopy, při kterých se …