Oznámení o konání doplňkových voleb do Školské rady

Pavlína Jílková Úřední deska

Doplňková volba jednoho kandidáta zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční 11. 10. 2022 od 8:00 do 10:00 hod. elektronicky. Více informací zde: https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2022/09/Oznámení-o-konání-doplňkových-voleb-do-Školské-rady.pdf Kandidáti do Školské rady voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: Vojtěch Durda – žák oboru Pod1. https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2022/09/Kandidati-do-skolske-rady.pdf

Volby do Školské rady na volební období 2021 – 2024

Pavlína Jílková Úřední deska

Na základě §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a zveřejněného volebního řádu vyhlašuje ředitel školy volby do Školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 9 členů na volební období 2021 – 2024. Školská rada Je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se …

Zateplení budovy pro teoretickou výuku v areálu Jílová 164/36g a doplnění nuceného větrání budovy

Jan Studýnka Aktuální informace, Novinky, Úřední deska

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009053,                               CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009054 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu jsou energeticky úsporná opatření spočívající v zateplení obvodového a střešního pláště budovy, instalaci úsporného   LED osvětlení a doplnění nuceného větrání učeben s řízením intenzity větrání dle koncentrace CO2, včetně využití tepelných čerpadel. Cílem projektu je prostřednictvím těchto …