Ekologická vycházka na Stránskou skálu

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Troufám si tvrdit, že vápencový kopec, ležící v blízkosti Juliánova a Líšně obyvatelé Brna sice znají, ale málo kdo jej navštívil. Proto jsme se s žáky vydali objevovat krásy tohoto nádherného místa. Vápenec, který tvoří skálu, je pravděpodobně 156 mil let starý. Kámen ze Stránské skály byl použit například na kašnu Parnas na Zelném trhu. Jsou zde významná paleontologická naleziště, jeskyně …

Uctili jsme památku v Osvětimi

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

25. června 2018 – Osvětim. Žáci školy Jílová se zúčastnili exkurze do koncentračního tábora v polském městě Osvětim. Cílem jednodenní odborné exkurze bylo přiblížit žákům období 2. světové války a především holocaust – systematické vyvraždění více než 6 milionů evropských Židů. Téměř 1 200 000 bylo vyvražděno v plynových komorách koncentračního tábora, který Němci zřídili políž polského města Osvětim.

Jílováci sjíždí Dyji

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Před koncem roku jsou tradičně na programu různé exkurze, vycházky a výlety, tak jsme vzali část chlapců „na vodu“, na jednodenní vyjížďku s opékáním buřtů a to na řeku Dyji, která sice není prudká, zato má spoustu zatáček, popadaných stromů a jiných překážek a hlavně – je blízko. Splutí se – jak doufáme podle ohlasů kluků všem moc líbilo a určitě …

„Závěrečky“ pohledem žáka

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Tento rok konali truhláři po třech rocích studia závěrečnou zkoušku, která měla otestovat jejích znalostí a ovládání jejích řemesla. Závěrečné zkoušky se skládaly ze tří částí: písemné, praktické a ústní zkoušky. Písemná zkouška měla za úkol ověřit naše znalosti krátkým uzavřeným testem, výkresem, ke kterému se pojil kusovník a strojní technologický postup práce. Test obsahoval 30 obecných otázek týkající se …

Výuka hrou – Technické muzeum v Brně

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Jako první jsme navštívili stálou expozici parních a vodních motorů, kde nám pan průvodce v hodinové přednášce vysvětlil a názorně ukázal, jak fungovaly stroje parní a jak se vyráběla vodní energie. Poslechli jsme si sykot páry, pískot, rachot strojů a zurčení hnané vody a připomněli jsme si, jak Velká průmyslová revoluce 19. a 20. století zasáhla celý svět. Dále jsme …

Škola jinak

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Známky uzavřeny, probíhají závěrečné zkoušky, přichází noví „prváci“ a zároveň se blíží historicky nejoblíbenější období školního roku, které měli rádi i naši prarodiče – prázdniny. Ještě než propuknou, máme však možnost ve škole na sportovních kláních nebo venku na výletech a vycházkách ukázat, že nás sport opravdu baví a je super a že naši žáci jsou borci a něco umí. …

INFORMAČNÍ SCHŮZKY 19. a 20. 6. 2018

Kristýna Bartośová Zprávy z akcí

19. a 20. 6. 2018 proběhly na naší škole první informační schůzky pro naše NOVÉ Jílováky – tedy žáky prvních ročníků a jejich rodiče. Kromě obvyklých potřebných formalit jako focení žáků a předání informací jsme si tentokrát připravili bohatý doprovodný program, abychom žáků i rodičům čas strávený na naší škole co nejvíce zpříjemnili. Všichni si mohli vyzkoušet svařování na virtuálních …

Ochutnávkové koše z projektu Mléko do škol

Kristýna Bartośová Zprávy z akcí

Naše škola je zapojena do projektu Mléko do škol, díky kterému žáci dostávají v průběhu roku zdarma mléčné výrobky, a to převážně neochucené mléko. V rámci doprovodného opatření tohoto projektu v červnu dostali jako bonus „ochutnávkové koše“ – tedy koš různých mléčných výrobků – sýry, tvaroh, jogurtové mléko, ochucené i neochucené mléko apod. Žáci měli z nečekané svačinky radost, všechny …

Učíme se také pod zemí

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Jak je brněnské podzemí vybaveno po technické stránce se na konci měsíce května dověděli žáci MsZ2 a TD2 – TZB. Plánované exkurzi do kolektorů předcházela teoretická výuka, z které žáci získali jasnou představu o tom, co uvidí. Že to nebude brněnské metro, se dozvěděli hned v úvodu. Během 60minutového okruhu pod hlavními brněnskými ulicemi, s řadou odborných ukázek, se dověděli mnoho praktických …

Truhláři na učenou v truhlářství Skoupil

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Lze vůbec v dnešní době dělat kvalitní nábytek? A jak? Tuto otázku mi často ve výuce kladou žáci oboru truhlář. Nejen proto jsme se vydali na odbornou exkurzi do firmy Skoupil ve Velkých Bílovicích. Tento způsob výroby je jediným fungujícím protipólem velkým prodejcům nábytku. V této firmě dokonce pracuje i několik našich žáků, kteří se učí vyrábět opravdu kvalitní truhlářské …