DEN ZEMĚ – DEN ČINU

SS Polytechnicka Jilova Novinky

V souladu s celoročním plánem práce školy, plánem činnosti celostátního projektu M.R.K.E.V., se žáci ze třídy MSS2., zúčastní ve středu 2. května 2018 každoročních aktivit v rámci Dne Země – Dne činu. Cíl akce:                zvelebování venkovního prostředí školního dvora a vnějších veřejných prostranství, přiléhajících k pozemkům školy Jílová 36g,  

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

SS Polytechnicka Jilova Novinky

Předmětová komise TEV připravila v prostoru Mariánského údolí  cvičení zaměřené na ochranu člověka za mimořádných událostí. Termíny konání:  02. 05. 2018 a 11. 05. 2018

Návštěva bývalé káznice na Cejlu

Miroslava Čechová Novinky

V příštím týdnu navštívíme káznici na Cejlu, která byla v provozu mezi lety 1784 až 1956. V celé její historii zde bylo uvězněno i několik známých osobností. Krátkou dobu zde strávil básník Petr Bezruč nebo básník a spisovatel Zdeněk Rotrekl. Podrobnosti zveřejníme po akci.

Zápisový lístek

SS Polytechnicka Jilova Novinky

Děkujeme za váš zájem o studium na naší a doufáme, že zanedlouho i vaší „Jílové“. Dovolujeme si také připomenout, že do oborů středního vzdělání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají. Rozhodnutí bude zveřejněno a vydáváno ve dnech 23. 04. a 24. 04. 2018 od 7: 00 – 17:00 hod. Budeme velmi rádi, když zápisový lístek vašeho dítěte bude putovat …