Čeká nás divadelní představení

Miroslava Čechová Novinky

V pátek 26. 10. 2018 se ponoříme do doby alžbětinského divadla renesanční Anglie v divadelním představení Like Shakespeare. Dozvíme se mnohé nejen o soukromém životě Shakespeara a pozadí vzniku jeho nejslvnějších her, ale i životě v době renesanční Anglie.

Exkurze do SAKO Brno

Jan Studýnka Novinky

Žáci druhého a třetího ročníku oboru instalatér a TZB se dne 24.9. účastnili exkurze do spalovny odpadu SAKO Brno, a.s., kde jim byl vysvětlen postup výroby tepla z komunálního odpadu.

Již tento týden Slunovracení

Miroslava Čechová Novinky

Školní rok teprve začal a ani Jílováci z žákovské rady nezahálí. Dne 20. září nás čeká projektivé odpoledne Slunovracení. Tato akce je pro žáky prvních ročníků, aby jim pomohla seznámit se s ostatními žáky a také se školou méně formálním způsobem. První ročníky budou mezi sebou soutěžit v několika disciplínách o poukázku na laser game pro celou třídu. I pro ostatní účastníky jsou …

Na našem Adapťáku to jde i bez mobilů

Miroslava Čechová Novinky

Naše škola již tradičně pořádá v posledním prázdninovém týdnu Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků. Adapťák, jak ho žáci nazývají, je součástí projektu „Lepší klima pro všechny“. Jeho cílem je vzájemné poznání mezi spolužáky a vytvoření třídního kolektivu, seznámení se se školou a jejím fungováním. Velmi důležité je také navázání vztahu se svým třídním učitelem a s učitelem odborného výcviku. Letos …

…PRÁZDNINY KONČÍ, NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ…

Miroslava Čechová Novinky

Prázdniny utekly jako voda, začíná nový školní rok, který s sebou přinese spoustu nových zážitků, setkání a poznání. Už se na všechny moc těšíme! A pokud jste trošičku pověrčiví, tak nezapomeňte vykročit pravou nohou:-)