Připomínáme si historii

Miroslava Čechová Novinky

Stejně jako v předchozích letech i tento školní rok ukončíme výuku dějepisu odbornou exkurzí do koncentračního tábora Osvětim. Oběti Holocaustu uctíme návštěvou dne 25. 6. 2018.

Matematický tábor

Miroslava Čechová Novinky

Chceš se zúčastnit matematického tábora? Tak si přečti leták a nezapomeň se přihlásit do 25. 5. 2018. Vše je zdarma v rámci projektu PolyGram.

Soutěž „UČEŇ INSTALATÉR 2018″

SS Polytechnicka Jilova Novinky

Soutěž „UČEŇ INSTALATÉR 2018″ 21. ročník soutěže odborných dovedností žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér – jednotlivců i družstev. Ústřední kolo se uskuteční 24.4. – 27. 4. 2018. V pátek 27.04.2017 od 11:30  v rotundě pavilonu A budou slavnostně vyhlášeny výsledky .  

Dotazníkové šetření pro rodiče žáků naší školy

SS Polytechnicka Jilova Novinky

Vážení rodiče, naše škola kontinuálně pracuje na zlepšování podmínek pro žáky a snaží se vytvořit podmínky pro fungování partnerského vztahu s rodiči žáků. Rádi bychom vám dali prostor pro výběr takového typu spolupráce, který nejlépe vyhovuje potřebám a možnostem jak vašim, tak vašich dětí. Legislativní rámec vymezující vztahy mezi školou a rodiči a způsobu jejich vzájemné spolupráce udává spíše formální charakter. Rádi bychom byli méně formální …

DEN ZEMĚ – DEN ČINU

SS Polytechnicka Jilova Novinky

V souladu s celoročním plánem práce školy, plánem činnosti celostátního projektu M.R.K.E.V., se žáci ze třídy MSS2., zúčastní ve středu 2. května 2018 každoročních aktivit v rámci Dne Země – Dne činu. Cíl akce:                zvelebování venkovního prostředí školního dvora a vnějších veřejných prostranství, přiléhajících k pozemkům školy Jílová 36g,  

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

SS Polytechnicka Jilova Novinky

Předmětová komise TEV připravila v prostoru Mariánského údolí  cvičení zaměřené na ochranu člověka za mimořádných událostí. Termíny konání:  02. 05. 2018 a 11. 05. 2018

Návštěva bývalé káznice na Cejlu

Miroslava Čechová Novinky

V příštím týdnu navštívíme káznici na Cejlu, která byla v provozu mezi lety 1784 až 1956. V celé její historii zde bylo uvězněno i několik známých osobností. Krátkou dobu zde strávil básník Petr Bezruč nebo básník a spisovatel Zdeněk Rotrekl. Podrobnosti zveřejníme po akci.