Uzavírání I. pololetí šk. roku 2018/2019

SS Polytechnicka Jilova Důležité!, Novinky

Uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí: lichý i sudý týden k 18. lednu 2019 (tj. pátek) do 12:00 hod. Uvedený termín je společný pro TV i OV.  PR se koná 24. ledna 2019 v 12,45 h v aule. Výuka končí 24. 01. 2019 ve 12:10 Vydávání vysvědčení 31. 1. 2019 dle zvláštního rozpisu Pololetní prázdniny jsou v pátek 01. …

Výsledkový portál žáka již spuštěn

Miroslava Čechová Důležité!

Nezapomeňte se registrovat ve výsledkovém portálu žáka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) pro zasílání dokumentace k MZ 2019. Zároveň nezapomeňte udělit souhlas se zasíláním výsledků (pokud neudělíte, tak vám z důvodu ochrany osobních údajů CZVV nezašle výsledky – opravené DT, skeny).