Teplárny Brno – nabídka práce

Jan Studýnka Brigády a pracovní nabídky

Teplárny Brno, a.s.

přijmou zaměstnance na pracovní pozici

„Mechanik měření a regulace“

 Požadavky:    

 • Vyučen mechanik-elektronik, měřicí a autom. technika, elektrikář nebo sdělovací technika
 • Základní orientace v měření neelektrických veličin (zejména tlaky, teploty, průtok, hladiny), schopnost porozumět navazujícím elektrickým obvodům a převodníkům, praktické zkušenosti s multimetry a kalibrátory, osvědčení dle vyhlášky ČÚBP 50/78 sb. – 5 do 1000V v objektech třídy A, výhodou znalost servopohonů a řídicích systémů
 • Praxe výhodou
 • Aktivní řidič, průkaz sk. B
 • Čistý trestní rejstřík (ne starší než 3 měsíce)

Hlavní pracovní náplň a požadavky s ní spojené:

 • Kalibrace, seřizování, opravy, instalace a zprovozňování měřicí a regulační techniky
 • Ranní směna 6-14h

Nabízíme:

 • Perspektivní práci v prosperující společnosti
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Zaměstnanecké benefity
 • Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu

 Nástup do pracovního poměru možný ihned nebo dle dohody.

Přihlášku s příslušnými doklady (strukturovaný životopis, kopii nejvýše dosaženého vzdělání, originál nebo ověřenou kopii výpisu z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců) předejte nejpozději do 18.09. 2018 do 12.00 hod. Lhůta je hmotněprávní, tj. přihláška do výběrového řízení musí být ve stanovené lhůtě skutečně doručena společnosti Teplárny Brno, a.s. V pracovní dny doručte osobně na podatelnu sídla společnosti Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno, a to do 14.00 hod. nebo zašlete na korespondenční adresu společnosti Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno 638 00.

Obálka musí být zřetelně u adresy společnosti Teplárny Brno, a.s. označena textem„Neotevírat – Mechanik měření a regulace“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazení pracovního místa. Později podané přihlášky nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.