Vydávání vysvědčení

Miroslava Čechová Novinky

Dne 30. ledna 2020 proběhne vydávání vysvědčení podle rozpisu: https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2020/01/Rozpis-vydávání-vysvědčení.pdf

Movember opět na Jílové

Miroslava Čechová Novinky

Rok s rokem se sešel a my na Jílové již tradičně podporujeme měsíc zaměřený na podporu mužského zdraví. Žáci nástavbového studia Podnikání využili své kreativity v rámci osvěty měsíce „Kníropadu“ (KNÍR – LISTOPAD) a vytvořili zajímavé práce na toto téma:

Hovorové hodiny v listopadu na Jílové

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Hovorové hodiny se konají ve čtrtek 21. 11. 2019. Individuální konzultace jsou možné od 15:30 do 16:30 hodin. Od 16:30 se konají hovorové hodiny ve třídách s třídními učiteli – viz rozmístění tříd. U tříd MsZM2. (TU Mgr. Petrová) a I3. (TU Mgr. Petr) hovorové hodiny začínají již v 15:30. Rozpis, viz odkaz níže: https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2019/11/191121-HH-rozpis-tříd.pdf

Ingormační schůzka před Anglií

Miroslava Čechová Důležité!

Vážení žáci a rodiče, v úterý 5.11. v 16:00 v aule školy proběhne informační schůzka o nadcházejícím zájezdu do Anglie. Dozvíte se na ní podrobnosti a také budete případně moci vznést dotazy k zástupci z cestovní kanceláře. Mgr. Marek Hlaváč

Enersol 2020

Miroslava Čechová Novinky

Letošní rok se budeme opět účastnit Enersolu –  mezinárodní soutěže o úsporách energií či vody, o obnovitelných zdrojích a úspoře emisí v dopravě. Soutěž je zajímavá především okamžitým propojením teorie a praxe, seznámením se se zvolenou technologií v provozu, soutěžící má možnost si ji tzv. osahat, získat informace jak o teorii, tak i o přímém využití  přímo od odborníka, který …

Střípky ze Slunovracení 2019

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Ve čtvrtek 3. října se uskutečnil v areálu školy na Jílové již 3. ročník školního Slunovracení. Po obědě jsme se všichni sešli na školním hřišti, kde jsme slavnostně zahájili velkolepou akci plnou sportovních her a soutěží. Žáci prvních ročníků se utkali v zajímavých discilínách, např. v přetahování lana, zatloukání hřebíků a fotbálku. V průběhu soutěžních klání jsme využili Slunovracenky a …