MZ 2020 podzim – informace

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Přihlášku, klikněte k podzimnímu termínu maturitní zkoušky musíte odevzdat nejpozději 27. července 2020 (termín 25. července stanovený vyhláškou připadá na sobotu). Před vyplněním přihlášky si pečlivě přečtěte informace, podle kterých pravidel budete maturitní zkoušku konat. Termíny státních MZ: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vsouladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních …

Jednotná přijímací zkouška – informace pro uchazeče

Miroslava Čechová Novinky

Milí uchazeči, děkujeme Vám, že jste si vybrali naši školu a zaslali jste k nám přihlášku k jednotné přijímací zkoušce. Pevně věříme, že níže uvedené informace přispějí k hladkému průběhu organizace jednotné přijímací zkoušky a budete u ní úspěšní. Jednotná přijímací zkouška do tříd maturitních oborů se uskuteční v pondělí 8. 6. 2020 v budově Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace. …

Didaktické testy zahájeny

Miroslava Čechová Důležité!

Milí studenti, přejeme Vám spoustu štěstí u didaktických testů, které proběhnou od 1. do 2. 6. 2020. Dostavte se s dodastatečným předstihem z důvodu nastavených hygienických opatření. Informace všem byly zaslány do mailů a do programu EduPage. MAT-DT: 1. 6. 2020 zkouška začíná v 8:00 – Průvodce zkouškou MAT jaro 2020 ANJ-DT: 1. 6. 2020 zkouška začíná ve 13:00 – …

Praktická zkouška z OVC třídy MIEZ4. – odloučené pracoviště Pražákova

Miroslava Čechová Důležité!

Praktická zkouška pro třídu MIEZ4. se koná na odoučeném pracovišti Pražákova ve dnech 25. – 28. 5. 2020. Sraz na pracovišti v 6:45 (zkouška začíná v 7:00). Žáci si s sebou donesou jídlo a pití. Nezapomeňte pracovní oděv a obuv a základní pracovní pomůcky, nářadí a pomůcky na psaní. Rozpis všem byl zaslán na email, který jste uvedli do přihlášky …

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole

Miroslava Čechová Novinky

Vážení žáci, s blížícím se termínem možných konzultací prezenční formou ve škole na Jílové a odloučených pracovištích vám zasíláme dokumenty, které souvisí s organizačním zabezpečením vzdělávacích aktivit zaměřených na přípravu k maturitní a závěrečné zkoušce. Konzultace pro žáky jsou možné od 11. 5. 2020 pouze pro žáky končících ročníků maturitních tříd a tříd učebních oborů podle zvláštního rozpisu, který byl všem žáků i …

75 let od konce 2. světové války – výročí, které je nutné si neustále připomínat

Miroslava Čechová Novinky

Každoročně si touto dobou, v níž kvetou šeříky a vše je zalité sluncem, připomínáme výročí konce 2. světové války, největšího ozbrojeného konfliktu v lidských dějinách. Letos však budou tyto oslavy jiné. Bez vzpomínkových akcí, slavnostních shromáždění, vojenských přehlídek a rekonstrukcí bitev, na něž jsme byli desítky let zvyklí. Letos je však všechno jiné. Když jsem se nedávno zamýšlel nad otázkou, …

Hodnocení výsledků vzdělávání – II. pol. šk. roku 2019/2020

Miroslava Čechová Novinky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Uvádí se v ní, jak mají SŠ postupovat při klasifikaci II. pol. školního roku. Vyhláška 211/2020 Sb.: https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2020/05/200427_Vyhláška_hodnocení-II.pol_..pdf

Čtení jmen obětí holocaustu Jom-ha-šoa v období koronaviru

Miroslava Čechová Novinky

Tak jako každoročně rozkvetly žluté květy krokusuupomínající židovské oběti války, tak i letos se uskuteční 15. ročník akce nazvané Veřejné čtení jmen obětí holocaustu Jom-ha-šoa. Jeho cílem je připomenutí všech obětí masového vyvražďování židovského obyvatelstva ze všech nacisty okupovaných zemí v době 2. světové války. Letošní ročník veřejného čtení se uskuteční poněkud netradiční formou. V souvislosti s přísnými karanténními opatřeními vyvolanými nemocí Covid …

Jaro v čase koronaviru

Miroslava Čechová Novinky

Prožíváme zvláštní čas… Loni touhle dobou se vše točilo kolem přicházejícího jara, které sebou neslo kromě rozkvétající přírody, zpěvu ptáků a prodlužujících se dnů také přípravu žáků a studentů chystajících se na různé druhy zkoušek, které se kvapem blížily. Letos nic. Všude ticho, prázdno, čas jakoby se zastavil. Opuštěné školy, ulice, centra měst, o venkově, kde je klidněji i během …

Mimořádné opatření z Ministerstva zdravotnictví

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Dle opatření Ministerstva zdravotnictví se od 11. 3. 2020 až do odvolání ruší výuka středních škol. Žáci jsou povinni sledovat web školy a Edupage, kde se dozví další informace. Zároveň vypracovávat zadané úkoly od vyučujících, projekty, apod. Je možné s vyučujícími konzultovat látku přes email, program EduPage, apod. Připomínáme, že žáci nemají prázdniny, pouze je žákům znemožněna osobní účast na …