Zahajovací Informační schůzky pro rodiče a žáky prvních ročníků konané dne 31. 8. 2021

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Informační schůzky 31. 8. 2021 od 15:00 hod. Informační schůzky 31. 8. 2021 od 16:30 hod. Všechny osoby musí mít po celou dobu pobytu v prostorách budovy školy nasazený respirátor, včetně učeben. Přikládáme plánek vstupů do budovy, stáhněte si ho ZDE. Jednotlivé vstupy jsou barevně rozlišeny: VSTUP „A“ – žlutě: přes recepci a vnitřním schodištěm do 1. patra (auly A201, …

Zahájení školního roku na Jílové

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne dne 1. 9. 2021 s třídními učiteli (zastupujícími třídními učiteli) dle rozpisu ke stažení ZDE. Nezapomeňte, že proběhne testování žáků ve třídách na Covid-19, dodržujte přesný čas zahájení školního roku stanovený v rozpisu. Další testování se uskuteční v pondělí 6. 9. 2021 a ve čtvrtek 9. 9. 2021. Pokud Vás zajímá jak se bude testovat, …

MZ 2021 podzim – profilové zkoušky

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Termín konání praktické zkoušky z odborných předmětů u oboru PODNIKÁNÍ: 6. až 7. 9. 2021 v učebnách C210 a C309. Časový harmonogram praktické zkoušky ke stažení ZDE. Harmonogram včetně jmen byl zaslán na mail, který jste uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce podzim 2021. MŠMT zveřejnilo dokument – Zvláštní pravidla pro konání MZ, ZZ v podzimním zkušebním období 2021, tak …

MZ 2021 podzim – didaktické testy

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Všem žákům kmenové školy Jílová již byla zaslána pozvánka k MZ 2021 podzim automaticky ze systému Certis na mail, který jste uvedli v přihlášce. V případě, že ji v mailu nemáte, tak se podívejte do spamu nebo kontaktujte Ing. Miroslavu Čechovou, ZŘ TV na mailové adrese: cechova@jilova.cz Pokyny ředitele spádové školy pro všechny žáky konající didaktické testy byly vloženy do …

MZ 2021 podzim – PŘIHLAŠOVÁNÍ

Miroslava Čechová Aktuální informace, Důležité!

Přihlášku ke zkouškám společné části (ANJ-DT, CJL-DT, MAT-DT) je pro podzimní zkušební období nutné odevzdat do 23. července 2021. Pokud jste odevzdali přihlášku k MZ podzim 2021 během DT v červenci, tak jste přihlášeni. Přihláška ke stažení ZDE, klikněte. Pro další informace kontaktujte Ing. Miroslavu Čechovou, ZŘ TV (cechova@jilova.cz nebo na mobilním čísle 601 576 039)

Náhradní termín uzavření klasifikace a opravné zkoušky – srpen 2021

Miroslava Čechová Důležité!

INFORMACE K UZAVÍRÁNÍ KLASIFIKACE V NÁHRADNÍM TERMÍNU ZA ŠK. R. 2020/21 Komisionální zkoušky a uzavírání klasifikace v náhradním termínu za školní rok 2020/21 začíná 26. 08. 2021 (8:00 hod) a končí 31. 08. 2021 (14:00 hod). V učebně C220 bude na tabuli poznačeno, ve kterých místnostech probíhají zkoušky a klasifikace v náhradním termínu (např. zkouška z TEC v uč. C212 …

MZ 2021 – mimořádný termín

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Informace z Cermatu ke stažení ZDE Informace k epidemiologickým opatřením: na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí, že s účinností od 1. července 2021 se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech a dalších místech uvedených v mimořádném opatření. Tato povinnost se však nevztahuje na žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici …

Začínají maturity…

Miroslava Čechová Novinky

Každým rokem touto dobou se objevují stále častěji před budovou naší školy po jejím ranním otevření skupinky žáků slavnostně oblečených s nervozitou zračící se v jejich, často pobledlých tvářích. Neklamný důkaz skutečnosti, že začíná období zkoušek, z nichž ta nejtěžší, maturitní, po právu nazývaná zkouškou dospělosti, představuje asi první z mnoha životních zkoušek, které člověka v jeho životě čekají a které bude muset úspěšně zvládnout, …

Hodně štěstí u přijímacích zkoušek

Miroslava Čechová Novinky

Ve dnech 3. – 4. května 2021 proběhnou přijímací zkoušky na naši školu. Konají se sice o měsíc dříve než v předchozím roce, ale za stejných, ještě možná přísnějších opatření vynucených stále trvající špatnou epidemiologickou situací v naší zemi. Vzhledem k vysokému zájmu uchazečů o studijní obory a dále stanovenými zásadami Ministerstva zdravotnictví je nutné řídit se přesně stanovenými časy uvedenými na pozvánce, …

28. března mají učitelé svátek

Miroslava Čechová Novinky

Často a rád vzpomínám na dobu, kdy jsem ještě jako žák seděl v lavici a poslouchal, co nám učitel stojící na opačné straně třídy, řekne nového. Ne vždy mě vše, co jsem se dozvídal z jeho úst, bavilo. Ale obecně vzato jsem se do školy vždy těšil a rád na léta v ní strávená vzpomínám. A to jsem netušil, že na opačné straně …