Po škole nAKAfe

David Čížek Zprávy z akcí

S žáky nástavby Podnikání jsme se vydali po škole nAKAfe do strategicko-kreativní agentury Aetna. Společnost Aetna v rámci zapojení odborníků z praxe ve výuce – i po výuce nám umožnila nahlédnout zrealizovaných i plánovaných projektů. Dozvěděli jsme se novinky z oblasti augmentované reality a jejího využití v marketingu. Nejde jen o koncept využitelný při lovení pokémonů, ale i možnost vyzkoušet si prostřednictvím aplikace – nové boty, …

Den Země na Jílové

David Čížek Zprávy z akcí

V dubnu se po celém světě slaví mezinárodní Den Země. Naše škola samozřejmě nezůstává pozadu a připojuje se každoročně k této velké události. Letos si učitelé různých předmětů přírodovědných oborů přichystali projekty věnované potravinám. V hodinách se žáci věnovali problematice produkce, výroby, zpracování, distribuce, spotřeby a hlavně plýtvání potravinami. Cílem bylo poukázat především na složitost a provázanost tohoto problému, který …

Vstup odborníka z praxe ve výuce předmětu Management a marketing

David Čížek Zprávy z akcí

V dnešní době velmi frekventovaná zkratka AI (Artificial Intelligence) neboli umělá inteligence má využitelnost v mnoha oblastech. Nezůstáváme pozadu a sledujeme trendy! V rámci Šablon pro SŠ a VOŠ se zrealizovala aktivita zaměřená na propojení teorie s praxí. Nástavba Podnikání v předmětu Management a marketing získala cenné informace z praxe o využití AI v oblasti marketingu od Lukáše Wiesnera, manažera …

Jak si splnit své finanční cíle?

David Čížek Zprávy z akcí

Řešením této otázky se zabývali žáci 1. a 2. ročníku nástavby Podnikání v rámci soutěže zaměřené na finanční gramotnost a plánování. K simulaci bylo využito on-line hry Fingrplay – www.fingrplay.cz. Prostřednictvím této hry měli žáci možnost žít život vybrané rodiny po 30 let. Za tuto poměrně dlouhou dobu rodinu potkají různé příležitosti i nástrahy, které „píše sám život“. Zajistit si vlastní bydlení, …

Přednáška k výstavě Ovzduší nemá hranice

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Naše škola pravidelně vítá odborníky z různých oborů, kteří svoje zkušenosti a vědomosti předávají žákům. Výstavu s titulem Ovzduší nemá hranice, která je nainstalována v prostoru před „akvárkem“, tak doprovodila přednáška Ing. Markéty Durnové, která je vedoucí referátu ochrany ovzduší Magistrátu města Brna. Paní inženýrka si pro nás připravila zajímavou  přednášku vedenou formou kvízových otázek a diskuzí se žáky. Tuto přednášku naleznete v příloze, …

Diskuze na téma odpady

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

První ročníky učebních oborů podlahářů a montérů suchých staveb se staly účastníky diskuzního bloku, který si pro ně připravily vyučující ekologie a občanské nauky. Žákům byla představena problematika nakládání s odpady, které každý z nás produkuje. Cílem bylo aby si žáci uvědomili, že nesou osobní odpovědnost za své spotřebitelské chování, osvojili si nové poznatky a návyky směřující k předcházení vzniku odpadů a aktivně …

Zapojení odborníků z praxe ze společnosti Kyndryl ve výuce

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Jak vypadá svět v obrovské korporátní společnosti? To nám přišli představit Slávek, Bára a Martin ze společnosti Kyndryl.  V rámci Šablon pro SŠ a VOŠ se zrealizovala aktivita zaměřená na propojení teorie s praxí. Odborníci z praxe se zapojili do výuky předmětů Ekonomika, Marketing a management na nástavbě Podnikání – 1. a 2. ročník. Na praktických příkladech vysvětlili a objasnili …

„Suchej únor“ výstupy do kampaně žáků nástavby Podnikání

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Vynechání alkoholu na měsíc může mít řadu pozitivních účinků na zdraví a životní styl. Měsíc únor je spojený s kampaní „Suchej únor“, která se zaměřuje na podporu abstinence a omezení konzumace alkoholických nápojů v měsíci únoru. Do této aktivity se zapojují nejen jednotlivci, ale i celé firmy v rámci aktivit zaměřených na péči o zaměstnance, CSR (Společenské odpovědnosti firem) či v rámci PR …

Virtualni_exkurze

Virtuální exkurze v elektrárnách využívajících obnovitelné zdroje

David Čížek Novinky

Již druhým rokem se naše škola zapojila do projektu Skupiny ČEZ, který zajímavě obohacuje výuku. Využili jsme příležitosti nahlédnou virtuálně do elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie. Seznámili jsme se s principy fungování vodních, fotovoltaických a větrných elektráren a také s cestou, kterou energie doputuje až k nám domů nebo do školy na Jílovou. Žáci měli možnost poutavou a interaktivní formou zjistit užitečné informace, …