Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-z1-informace

z1-155x400.png Zedník (36-67-H/01)

Jednoletý denní uče​​bní obor nebo dvouletý dálkový učební obor zakončený závěrečnou zkouškou pro uchazeče se středním vzděláním

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání Zedník

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

Přihláška (denní)
​​​​​​​​​Přihláška (dálkové)
​​Přijímací řízení

Zdravotní způsobilost
ŠVP - 1 leté studium denní (do 1.9.2016)

EUROPASS_CZ

EUROPASS_ENG 

Dodatky Europass

Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné učivo, které je rozvrženo do skupiny povinných předmětů a je závazné pro všechny žáky. Struktura vzdělávacího programu je vyjádřena učebním plánem.

 

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním zedník. Po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.​​