Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-z-informace

z1-155x400.png
Zedník (36-67-H/01)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání Zedník

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

​​​​​​​​​Přihláška
Kritéria přijímacího řízení

Zdravotní způsobilost
ŠVP - 3 leté studium denní
ŠVP - 3 leté studium denní (od 1.9.2016)

ŠVP – 3 leté studium denní (od 4.9.2017) 

EUROPASS-CZ

EUROPASS-ENG

Dodatky Europass

Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné učivo, které je rozvrženo do skupiny povinných předmětů a je závazné pro všechny žáky. Struktura vzdělávacího programu je vyjádřena učebním plánem.

 

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním zedník. Po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.​