Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-tzb-materialy

​Technická zařízení budov - materiály​​​


NázevAutor
Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť
všech typů, SPN, Praha 1996
Hlavsa Z.,Tejnor A.
Čítanka1, k literatuře, Třebíč, 2006Slanař O.
Občanská nauka pro SOU, SPN, Praha 2003Dudák, Vladislav
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium ISBN 80-7196-165-5Hudcová, Kubičíková
Matematické, fyzikální a chemické tabulky, Prometheus, ISBN 9531132
Čítanka výkresů ve stavebnictvíDoseděl a kol. (Sobotáles, 2004)
Technická mechanika I.Mičkal K.


​ 


​Ke stažení ​ ​


Další tituly budou žákům upřesněny na začátku školního roku; SŠ polytechnická Brno, Jílová 36g zajistí žákům hromadně nákup některých učebnic (např. angličtiny, němčiny) na začátku školního roku.