Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-tzb-informace

tzb1-295x400.png Technická zařízení budov (36-45-M/01)​​​

​​

Čtyřlet​​ý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Způsob ukončení: maturitní zkouška

Přihláška ke studiu​​
Kritéria přijímacího řízení

Zdravotní způsobilost
Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program od 1.9.2016

EUROPASS-CZ 

EUROPASS-ENG

Dodatky Europass

Obsah studia

 
 
Studijní obor Technická zařízení budov je tradičním a dlouhodobě špičkovým oborem na naší škole. Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné učivo, které je rozvrženo do jednotlivých předmětů. Teoretická výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách, praktická část výuky je prováděna částečně ve školních dílnách a částečně v různých zkušebnách a laboratořích ve městě Brně. Výuka je vhodně doplňována různými exkurzemi a školeními odborných firem.

 
​Uplatnění absolventů
Absolvent oboru se uplatní při výkonu technických, technologických nebo technicko-ekonomických činností v oblasti vytápění, zdravotní techniky, vzduchotechniky a rozvod u plynu, případně při řízení výroby v provozu i údržbě, ve vývoji, výzkumu i na úseku správním nebo v oblasti prodeje potřeb pro technická zařízení budov.
Další možností je následné studium na vysokých školách u nás nebo v zahraničí, popřípadě doplnění vzdělání o výuční list v oboru instalatér - probíhá formou jedno​​ročního denního studia na naší škole.​