Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-t1-ucebniPlan

​Truhlář - učební plán


Názvy vyučovacích předmětů           Celkem hodin za týden
Povinné vyučovací předměty 
Český jazyk                        uznáno
Cizí jazyk                        uznáno
Občanská nauka                        uznáno
Ekologie                             1
Fyzika                        uznáno
Chemie                        uznáno
Matematika                        uznáno
Tělesná​ výchova                             0,5
Informační a komunikační technologie                             0,5
Odborné vyučovací předměty 
Ekonomika                             1
Odborné kreslení                             1
Konstrukce                             4
Materiály                             2
Technologie                             5
Výrobní zařízení                            1,5
Odborný výcvik                           17,5
Volitelné vyučovací       předměty                             -
Nepovinné vyučovací předměty                             -
Celkem hodin týdně                            34