Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-t-fotogalerie

​Truhlář - fotogalerie

Obor truhlář patří na naší škole již tradičně k nosným oborům. Žáci se od prvního ročníku učí základům práce se dřevem, aby až do třetího ročníku získali vědomosti a dovednosti potřebné k zvládnutí úkonů při zakázkové výrobě nábytku i různých truhlářských výrobků.
Pravidelně se také úspěšně zúčastňují různých soutěží odborných dovedností, kde poměřují svůj um se žáky jiných škol. 


V I.ročníku se žáci učí základním úkonům při opracování dřeva, naučí se zacházet s nářadím a vyrábět jednoduché truhlářské výrobky.​​

  
Thumbnail
t-1rocnik01
t-1rocnik02
t-1rocnik03
t-1rocnik04

Ve II.ročníku se přidá náročnější opracování dřeva, včetně základního seznámení práce na strojovém vybavení. Výsledkem jsou výrobky, které žáci zhotoví při kontrolních pracích , nebo při zakázkové výrobě.

  
Thumbnail
t-2rocnik01
t-2rocnik02
t-2rocnik03
t-2rocnik04
t-2rocnik05
t-2rocnik06

Ve III. ročníku již plně rozvinou práci na strojním vybavení, zakázkové výrobě a opravách nábytku či doplňků.

  
Thumbnail
t-3rocnik01
t-3rocnik02
t-3rocnik03
t-3rocnik04
t-3rocnik05
t-3rocnik06
​​Výsledkem tříletého úsilí je závěrečná zkouška a samostatné zhotovení pěkného výrobku.
  
Thumbnail
t-zaverecnaZkouska01
t-zaverecnaZkouska02
t-zaverecnaZkouska03
​​Naši žáci se také pravidelně úspěšně zúčastňují různých soutěží odborných dovedností.
  
Thumbnail
t-souteze01
t-souteze02
t-souteze03
​​

​​

​​


​​