Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-sp-informace

sp1-115x400.png Stavební provoz ​(36-44-L/51)​

Dvouletý ​nástavbový studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Způsob ukončení: maturitní zkouška

Přihláška ke studiu (denní)​​
Přihláška ke studiu (večerní)​​
Kritéria přijímacího řízení

Zdravotní způsobilost
ŠVP - 2 leté studium denní
ŠVP - 2 leté studium denní (od 1.9.2016)

EUROPASS-CZ

EUROPASS-ENG

Dodatky Europass

Studium navazuje na učivo tříletých stavebních učebních oborů: kameník, Instalatér, Mechanik plynových zařízení, kominík, montré vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, podlahář, sklenář, štukatér,tesař, vodař,montér suchých staveb, zedník, kamnář,
pokrývač, malíř a lakýrník. Umožňuje žákům získat v průběhu dvou let teoretické znalosti potřebné k úspěšnému složení maturitní zkoušky a jsou odborně připravováni k výkonu funkce stavbyvedoucího, konstruktéra, mistra nebo soukromého podnikatele ve stavebnictví.

 

Uplatnění absolventů

Absolvent má teoretické předpoklady ke složení tzv. mistrovské zkoušky i k soukromému podnikání v oboru. Absolvent se zájmem o další studium se může ucházet o další pomaturitní vzdělávání včetně studia na vysoké​
 
 

 

​​